W dniu 17.06.2015 r. pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Łodzi, zorganizowali akcję prozdrowotną w Szkole Podstawowej w Bukowcu pod hasłem: „Zdrowe i bezpieczne wakacje”.

Przeprowadzono dwie pogadanki dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla dzieci w wieku szkolnym.

Omówiono następujące zagadnienia:

  • higiena osobista, otoczenie i jamy ustnej

  • choroby przenoszone przez kleszcze

  • „Stop meningokokom” – zapobieganie chorobom zakaźnym

    Akcja ta była zorganizowana we współpracy z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego – wschodniego w Koluszkach .

Na zakończenie spotkanie podsumowano zdobytą wiedzę – zadawano dzieciom pytania oraz przekazano materiały oświatowo – zdrowotne i drobne upominki.

Działaniem objęto około 120 dzieci.

Dostosowanie strony