Zapobieganie zakażeniom HCV

Wirusowe zapalenie wątroby typu C zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za jedno z największych światowych zagrożeń epidemicznych.

Ze względu na wieloletni bezobjawowy przebieg zakażenia HCV, chorobę określono mianem „wirusowej bomby zegarowej” lub „cichej epidemii”. Choroba budzi ogromny niepokój środowisk medycznych. WHO wskazuje, że na świecie zakażonych jest co najmniej 170 milionów ludzi (2,2-3% populacji światowej).

Rozpowszechnienie zakażeń HCV na świecie jest silnie zróżnicowane geograficznie i waha się od poniżej 0,1% (kraje skandynawskie) do ponad 20% (Egipt), a w regionie europejskim wynosi średnio 1,1-1,3%. W Polsce rozpowszechnienie aktywnych zakażeń HCV szacuje się na 0.6% , co w skali kraju odpowiada około 230 tysiącom osób zakażonych wirusem HCV i sytuuje Polskę wśród krajów europejskich o średnim współczynniku rozpowszechnienia tego wirusa.

Dominującą drogą transmisji HCV są zakażenia krwiopochodne. badania przeprowadzone w 2004 roku wskazują, że w Polsce największe znaczenie w rozprzestrzenianiu zakażeń HCV miały iniekcje wykonywane bez zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa (zarówno w placówkach medycznych jak i niemedycznych) . Źródłem zakażenia może być również sprzęt wielorazowy stosowany w szpitalach i gabinetach stomatologicznych głównie na skutek dezynfekcji przy użyciu nieodpowiednich metod. Z tych względów, konieczne jest stałe podnoszenie poziomu świadomości personelu medycznego, co do szczególnej roli jaką odgrywa on w zapobieganiu zakażeniom HCV.

Zachęcamy do obejrzenia Spotu pod linkiem:  http://hcv.pzh.gov.pl/Page/multimedia

Więcej informacji na stronie :

http://www.hcv.pzh.gov.pl/Page/program/projekt-zapobieganie-zakazeniom-hcv

Dostosowanie strony