W dniu 12 maja 2015r. w Szkole Podstawowej Nr 101 w Łodzi, przeprowadzono pogadankę edukacyjną dotyczącą wszawicy przez Kierownika Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Łodzi.

Omówiono objawy, sposoby przenoszone się oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się wszawicy.

W spotkaniu udział wzięli wszyscy rodzice uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej.

Na zakończenie spotkania rozdano ulotki dotyczące zapobiegania wszawicy.

Dostosowanie strony