W dniach 20-25 kwietnia 2015 roku obchodzony będzie po raz dziesiąty Europejski Tydzień Szczepień. Podobnie jak w latach ubiegłych jest to inicjatywa koordynowana przez Światową Organizację Zdrowia, a realizowana przez państwa członkowskie na krajowym i lokalnym poziomie.

Głównym celem przedsięwzięcia w 2015 roku jest podnoszenie świadomości znaczenia szczepień wśród rodziców i opiekunów dzieci oraz pracowników służby zdrowia, polityków, decydentów i mediów.

Na potrzeby Europejskiego Tygodnia Szczepień w Polsce wykorzystane zostało hasło przewodnie akcji informacyjnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pn: „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”, dostępnej pod adresem: www.gis.gov.pl

Więcej informacji na temat obchodów znajdziecie Państwo na stronach:

www.euro.who.int

www.gis.gov.pl

W czasie trwania Europejskiego Tygodnia na Rzecz Szczepień  informacje na temat szczepień obowiązkowych i zalecanych można będzie uzyskać bezpośrednio lub telefoniczne w punkcie informacyjnym Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10 w godz. 8:30-14:30,  tel. (42) 253 99 42 lub (42)  253 99 47  oraz na stronie  www.szczepienia.pzh.gov.pl

Dostosowanie strony