W dniu 6 marca 2015 r. w ramach realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Łodzi przeprowadzili akcję prozdrowotną w Szpitalu Ginekologiczno -Położniczym im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi ul. Sterlinga 13.

Głównym celem akcji było ograniczenie używania tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

Podczas akcji była prowadzona Ogólnopolska Kampania w ramach Projektu KIK/68 – „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” skierowana do kobiet w ciąży, młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, rodzin kobiet z grupy docelowej (mężowie, partnerzy, rodzice, dziadkowie) oraz dla ogółu społeczeństwa.

Prowadzone były następujące działania:

  • rozdawnictwo materiałów oświatowo -zdrowotnych (ulotki, broszury dla rodzin)

  • ekspozycja wizualna plakatów do kampanii („Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”)

  • badanie zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu;

  • rozmowy indywidualne (poradnictwo);

  • badanie zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu;

  • przekazanie informacji dotyczących stref wolnych od dymu tytoniowego oraz informowanie o konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu

Akcję zorganizowano we współpracy z Dyrekcją Szpitala Ginekologiczno -Położniczym im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi.

Dostosowanie strony