W dniu 06.02.2015 r. w związku z trwającymi feriami zimowymi pracownicy Oddziału Oświaty i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi we współpracy z Komendą Miejską Policji w Łodzi, przeprowadzili akcję prozdrowotną pod hasłem: „Bezpieczne ferie”

Działaniem objęto dzieci przebywające na półkoloniach zimowych.

Przeprowadzono pogadanki na następujące tematy:

  • higiena osobista i jamy ustnej

  • higiena otoczenia

  • zdrowe odżywiania i aktywność fizyczna

  • zapobiegania chorobom zakaźnych

  • zapobieganie wypadkom

Wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki pozyskane od sponsorów.

Dostosowanie strony