Kierownictwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
Urszula Jędrzejczyk

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
Marek Duda

Informację wprowadził(a): Krzysztof MAgnuski (2012-11-20)
Informację zmodyfikował(a): Bartosz Karasiński (2017-04-05)