Majątek

Majątek trwały PSSE w Łodzi na dzień 31.12.2009 r.wynosi 2 874 486, 58 zł

Informację wprowadził(a): Krzysztof MAgnuski (2012-10-16)
Informację zmodyfikował(a): Krzysztof MAgnuski (2012-10-16)