Rejestry i ewidencje

PSSE w Łodzi prowadzi rejestry i ewidencje z których dane z wyjątkiem informacji niejawnych i ustawowo chronionych mogą być udostępniane w siedzibie PSSE:

  • dzienniki korespondencji
  • powiatowy rejestr zachorowań i dodatnich wyników laboratoryjnych
  • ewidencja obiektów będących pod nadzorem sanitarnym
  • rejestry wg rzeczowego wykazu akt w komórkach organizacyjnych stacji
  • rejestr skarg i wniosków,
  • rejestr mandatów karnych
  • dzienniki laboratoryjne 
Informację wprowadził(a): Krzysztof MAgnuski (2012-10-16)
Informację zmodyfikował(a): Krzysztof MAgnuski (2012-10-16)