Aktualności

7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia
6 kwietnia 2018

7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem –  ,,Zdrowie dla Wszystkich”

Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Głównym celem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie.

 

Główne przesłania Światowego Dnia Zdrowia:

  • powszechna opieka zdrowotna polega na zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie tam, gdzie jest to konieczne bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego;
  • nikt nie powinien wybierać między dobrym stanem zdrowia, a innymi życiowymi potrzebami;
  • powszechna opieka zdrowotna jest kluczem do zdrowia i dobrostanu ludzi i narodów;
  • powszechna opieka zdrowotna jest możliwa. Niektóre kraje poczyniły w tej kwestii ogromne postępy lecz nadal wielkim wyzwaniem jest dla nich utrzymać dostępność do świadczeń na poziomie oczekiwanym przez obywateli;
  • wszystkie kraje podchodzą do problemu powszechności opieki zdrowotnej w inny sposób, nie ma uniwersalnych rozwiązań. Aby poprawić powszechny dostęp do opieki zdrowotnej,  każdy z nich może wdrożyć własne rozwiązania;
  • aby opieka zdrowotna miała charakter prawdziwie powszechny, konieczna jest zmiana w podejściu do samego systemu opieki zdrowotnej, który  obecnie skupia  się  na chorobach i instytucjach, a nie na ludziach i ich potrzebach;
  • każdy może odegrać znaczną rolę w polepszeniu powszechnej opieki zdrowotnej poprzez wzięcie udziału w dyskusji.
Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Bartosz Karasiński (2018-04-06)
Informację zmodyfikował(a): Bartosz Karasiński (2018-04-06)