Aktualności

Patent na bezpieczne wakacje
13 lipca 2017

Dnia 10 lipca 2017 roku, na półkoloniach letnich w Łodzi (ul Piłsudskiego 111) pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi przeprowadzili akcję prozdrowotną pod hasłem:

„Patent na bezpieczne wakacje” . Akcja ta kierowana była do dzieci w wieku szkolnym

(6 – 15 lat) przebywających na półkoloniach letnich.

Przeprowadzono dwie pogadanki dla dwóch grup wiekowych dzieci, dotyczące następujących zagadnień:

- higiena osobista, jamy ustnej i otoczenia,

- zapobieganie chorobom zakaźnym - meningokoki,

- zdrowy i bezpieczny wypoczynek (przebywanie nad wodą, na wycieczce rowerowej,

  w lesie- zabezpieczenie przed kleszczami),

- zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna

- zdrowy styl życia.

- przeciwdziałanie uzależnieniu od środków psychoaktywnych.

W placówce pozostawiono również materiały oświatowo – zdrowotne kierowane do rodziców i opiekunów.

Działaniem objęto około 80 osób.

Informację opracował(a): Adriana Motylewicz (2017-07-13)
Informację wprowadził(a): Bartosz Karasiński (2017-07-13)
Informację zmodyfikował(a): Bartosz Karasiński (2017-07-24)