Obwieszczenia PSSE w Łodzi

Miesiąc:
21 października 2008 Powiadomienie stron o uzgodnieniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach przy ul. Reymonta na dz. nr ew.: 51/2, 94/2, 96/4, 110/2, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 obręb nr 8 Koluszki oraz 55/1 w obrębie nr 20 Słotwiny w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.
21 października 2008 Powiadomienie stron o uzgodnieniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Wierzbowej w Żakowicach na odcinku od drogi wojewódzkiej ul. Piotrkowskiej w Żakowicach do drogi gminnej we wsi Przanowice wraz z kanalizacją deszczową z przykanalikami na dz. nr ew.: 128, 12, 14/2 obręb Żakowice oraz 30/4, 178 obręb Przanowice w gm. Koluszki w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.
15 października 2008 Powiadomienie stron o uzgodnieniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie przebudowie drogi gminnej - ul. Teligi w Andrespolu dz. 165/16, 166/38, 166/41, 166/42 w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.
Informację wprowadził(a): Krzysztof MAgnuski (2012-10-15)
Informację zmodyfikował(a): Krzysztof MAgnuski (2012-10-16)